Představení společnosti BEFANBY

Představení přepravního vozíku BEFANBY

Automaticky řízené vozidlo BEFANBY

BEFANBY Vozidlo s kolejovým vedením

Bezkolejový přepravní vozík BEFANBY 20 tun

Železniční přepravní vozík BEFANBY